The Good Roll

Co-founder
Voor een uniek toiletpapierconcept dat 50% van haar nettowinst gebruikt om de bouw en verbetering van sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden te ondersteunen. We zijn dit concept gestart vanuit een gezamenlijke frustratie. Dagelijks worden er namelijk 27.000 (!) bomen gekapt voor de productie van toiletpapier. Daarnaast zijn er 2,4 miljard (!) mensen die geen toegang hebben tot veilige en schone toiletten, dit is zo’n 32% van de totale wereldbevolking. 

Schrikbarende cijfers als je het ons vraagt. Zo schrikbarend dat ze ons hebben geïnspireerd tot het ontwikkelen van The Good Roll; een initiatief waarmee we beide problemen willen aanpakken. Een uniek Nederlands concept, waarbij een 100% boomvriendelijke, ecologische toiletrol is gemaakt van gerecycled papier, terwijl we in samenwerking met Stichting Simavi met een deel van de opbrengsten zoveel mogelijk mensen toegang willen geven tot goede sanitaire voorzieningen. 

Om het nog aantrekkelijker te maken, betreft het hier een super zachte, voordelige, kleurrijke en luxe designer-rol, die op een bijzondere manier bij de consument komt. 
Let The Good Times Roll! Met The Good Roll. 

The Good Roll. Environmental Friendly Wiping. 

The Good Roll is een initiatief van Melle Schellekens en Sander de Klerk. 
« terug naar overzicht